Ceníky

Ceníky v systému Mates hrají velice důležitou roli. Ceny u složitých produktů lyžařské školy a půjčovny, které se mění na základě délky výuky resp. zápůjčky, se definují nejprve v ceníku a následně se připojují k produktu.

Ceníky rozlišujeme na:

  • speciální hodinové
  • speciální denní

Princip je u obou stejný, liší se pouze jednotka - hodina či den.

Při vytváření hodinového ceníku se uvádí cena za 0,5 - 1 - 1,5 - 2 … až 20 hodin/dnů. Lze tak rozepsat i složitě vypočtené ceny se zaokrouhlením. Jakmile se cena za jednotku řekněme po 4 hodinách již nemění, není potřeba vyplňovat ceník až do konce do 20. hodiny, ale stačí uvést cenu pro Každou další hodinu.

U ceníku se definuje v jaké je ceníkové kategorii a jaké sazbě DPH se nachází.

Používá-li škola na základě nastavení systému Mates režim dvou měn, je nutné ceníky definovat symetricky jak pro primární měnu, tak pro sekundární.

Mates - nastaveni Mates - nastaveni