Dovednosti

Za dovednosti se považujjí profesní znalosti a dovednosti instruktorů, které využijí při výuce v lyžařské škole. Typicky se uvádí např: SKI, SNB, Telemark, Běžky, Babysitting.

Do dovedností se nezahrnuje zohlednění kvalitativní úroveň dané znalosti. To je řešeno samostatně v Dovedostních úrovních.

Mates - nastaveni