Jazykové úrovně

Analogické k dovednostním úrovním. Jedná se o stupnici ohodnocení kvalitativní úrovně znalosti daného jazyka. Typicky se používá papř.: Pouze fráze, Konverzační úroveň, Výborná úroveň, Rodilý mluvčí

Mates - nastaveni