Lokality

Lokality v nastavení Matese kopírují reálná lyžařská střediska. Pro školy, které působí ve více střediscích najednou je výhodné tuto kategorizaci dodržovat.

Znalost prostředí lokality lze připojit k detailu jedotlivých instruktorů.

Lokality zároveň poskytují členění meeting pointů a prodejních míst.

Meeting pointy Pod každou lokalitou se následně zakládají meeting-pointy. Tedy místa setkání instruktora s klientem.

Prodejní místa Prodejní místa by měly kopírovat existující fyzické pobočky. S každým prodejním místem automaticky vzniká sklad pro sledování skladové evidence zásob.

Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni