Pokladny

Virtuální pokladny evidují veškeré finanční operace, které při práci se systémem vznikají. Jedná se především o:

 • úhrada objednávky
 • úhrada nedoplatku na objednávce
 • vrácení přeplatku
 • výdej/vklad z/do pokladny
 • vyplacení výplaty pracovníkům

## Základní nastavení pokladny

Doklady

Mates nyní obsahuje detailní nastavení pokladních dokladů. Nastavení pokladních dokladů je pro každou pokladnu vzlášť.

Pracujeme s 5ti typy dokladů:

 • Doklad k provedené platbě
 • Doklad k prodeji
 • Doklad k půjčovně (zápůjční smlouva)
 • Doklad ke škole (rekapituluje výuky)
 • Doklad k aktivitám

U každého dokladu lze nastavit:

 • Jestli se bude tisknout - volba ano/ne.
 • Počet výtisků, který se má provést.
 • Název dokladu - lze si tak pojmenovat doklad k půjčovně jako “Nájemní smlouvu” nebo doklad k aktivitám jako “Vstupenku”.
 • Zahrnout sekci obchodník - volba ano/ne. Na doklad zahrne text uvedený v poli Název pro obchodníka a text uvedený v poli Obchodník.
 • Název pro obchodníka - na příkladu s nájemní smlouvou lze nastavit znění “Pronajímatel”.
 • Obchodník - samotné uvedení názvu obchodníka.
 • Zahrnout sekci klient - volba ano/ne. Na doklad zahrne text uvedený v poli Název pro klienat a jméno, příjmení a identifikační číslo klienta.
 • Název pro klienta - na příkladu s nájemní smlouvou lze nastavit znění “Nájemce”. Zahrnout cenu - volba ano/ne. Na doklad zahrne cenu. Zde pozor, Doklad k provedené platbě zobrazuje cenu samotné objednávky. Ostatní doklady - cenu odvozují pouze z těch produktů, které odpovídají typu dokladu (cena pro Doklad k půjčovně bude odvozena z jednotlivých cen produktů půjčovny a žádných jiných). V kombinaci v vhodně nastaveným záhlavím a zápatím - dokladů tak lze docílit vedení prodeje pro více typů právnických subjektů namísto vydávání kombinovaného dokladu.
 • Zahrnout platby - volba ano/ne. Na doklad zahrne sekci rekapitulující případné předchozí platby na objednávce.
 • Zahrnout číslo objednávky - volba ano/ne.
 • Zahrnout číslo platby - volba ano/ne.
 • Zahrnout DUZP - volba ano/ne. Datum uznatelného zdanitelného plnění.
 • Zahrnout DPH - volba ano/ne. Na doklad zahrne sekci rekapitulující DPH.
 • Zahrnout datum vystavení - volba ano/ne. Na doklad zahrne aktuální datum vystavení (vytištění) dokladu.
 • Zahrnout tvůrce dokladu - volba ano/ne. Na doklad zahrne aktuálně přihlášeného uživatele jako toho, kdo doklad vystavil. Položky tisknout jednotlivě (vstupenky) - volba ano/ne. Přepne vestavování dokladu do režimu, kdy pro každou položku daného typu na objednávce - je vystaven samostatný doklad. Vhodně toho lze využít např. pro tisk vstupenek. Záhlaví - text, který se při tisku umístí do záhlaví dokladu. Podobu textu lze libovolně formátovat pomocí jednoduchého editoru. Doporučuje se - nepoužívat vlastní nastavení fontů, ty totiž nemusejí být optimalizovány pro tisk na pokladních tiskárnách.
 • Zápatí - analogicky jako Záhlaví.

Zrychlené volby

Pro každou pokladnu je možné vybrat několik položek ze skladové evidence, které budou nabídnuty formou “zástupce na ploše” při vytváření objednávek.

Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni