Produkty

Produktem se rozumí služba nebo zboží nabízené klientovi, např.:

 • Privátní výuka lyžování 1 osoba
 • Privátní výuka SNB 3 osoby
 • Zapůjčení lyží
 • Zapůjčení lyžáků
 • Prodej vosku

Produkty se zavádějí tak, aby měly jednotný ceník s ohledem na délku výuky nebo zápůjčky. To znamená, že se nezavádějí produkty typu Privátní výuka lyžování 1 osoba - 1 hodina, Privátní výuka lyžování 1 osoba - 2 hodiny apod. Délka výuky/zápůjčky se určí až v moměntě vložení produktu na objednávku a na základě ceníku se vypočítá cena.

Základní atributy produktu - vytváření

 • Typ produktu
  • Škola = plánuje se naplachtě
  • Půjčovna = produkt se vydává formou zápůjčky
  • Prodej = jednoduchý prodej kusového zboží
  • Aktivita = vhodné např. pro aktivity vydávané formou vstupenek
 • PLU = vyhledávací kód
 • Název = Název produktu, který se bude tisknout na doklady, zobrazovat v plachtě a přehledech
 • Popis = Doplňující popis Asociovaná aktivita = Činnost nebo aktivita jednoducho klasifikaci produktů. Aktivita určuje barevnou reprezentaci produktu (výuky) na plánovací - plachtě lyžařské školy
 • Ceník = Vyberte předem vytvořený ceník. Jedná-li se o položkový prodej za fixní cenu, ceník nezadávejte, cena se zadefinuje v dalším kroku.
 • Minimální délka = Minimální délka, ve které je produkt prodáván
 • Maximální délka = Maximální délka, ve které je produkt prodáván
 • Druh = Druh určování velikostí, relevatní pouze pro půjčovnu. Pro školu nevyplňovat.

Skladové položky

Produkt je obecná definice. Definováním skladové položky produkt proběhne virtuální naskladnění produktu na konkrétní sklad resp. prodejní místo. Následně všechny pokladny v tomto prodejním místě budou schopné prodávat právě naskladněný produkt.

Sledování zásob

Mates podporuje 3 režimy sledování skladových zásob:

 • Jednoduché skladové položky
 • Skupinové skladové položky
 • Nekonečné skladové položky

Jednoduché skladové položky se hodí na evidenci každého kusu hmotné položky ve skladu. Např. konkrétní pár lyží s konkrétním evidečním číslem. Prodáním nebo častěji zapůjčením jedné konkrténí skladové položky nebude daný produkt nadále nabízet, protože nemá dostatečné skladové zásoby. Na příkladu půjčovny produktem bude Půjčení carvingových lyží, skladovými položkami pak budou konkrténí páry lyží v jednoduchém reřimu sledování skladových zásob.

Skupinové skladové položky se používají na evidenci skladových zásob, kdy nezáleží na konkrétním kusu, ale na celkovém množství. hodí se to např. pro doplňkový prodej nebo v půjčovně: 20 kusů vosku, 10 čepic, 500 holí.

Nekonečné skladové položky nikdy nedojdou. Hodí se především obecně na prodej služeb, především tedy na produkty lyžařské školy, jejichž dostupnost se řeší na plánovací plachtě.

Komplety

Definice kompletů pro půjčovnu. Vybírají se položky, které jsou povinnou součástí kompletu a které jsou nepovinnou součástí kompletu. Pro změnu role produktu v komplet produkt nesmí mít zadefinované žádné skladové položky.

Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni Mates - nastaveni