Plánovací plachta a objednávky

Hlavním nástrojem lyžařské školy je plánovací plachta. Ta zobrazuje přidělené výuky jednotlivým instruktorům a umožňuje všechny potřebné operace s nimi.

Plachta (1) se zakládá pro každý den zvlášť.

Print screen 010

Ihned po vytvoření je plachta prázdná. Je potřeba na ní přidat dostupné instruktory (1), (2). Dostupnost instruktorů se vyhodnocuje právě podle jejich pracovních přihlášek.

Print screen 012 Print screen 013

Mezi plachtami na jednotlivé dny lze plynule přecházet (1).

Print screen 014

Pro založení nové výuky do plachty stačí kliknout libovolně do prostoru plachty (1). Tím se otevře dialogové okno pro vytvoření nové výuky. Instruktor a čas výuky se načte podle toho, kam bylo kliknuto. Opakované kliknutí do prostoru plachty tyto informace znovu aktualizuje.

V políčku produkt (2) veberte typ samotné výuky. Lze použít našptávač, komplexní procházení celého katalogu produktů nebo tzv. zrychlené volby (odkazy pod našeptávačem s produkty). Dále zadejte klienta (3), který se bude výuky účastnit.

Print screen 015

Vyhledávání v databázi kontaktů a klientů potvrdíte stiskem klávesy enter (1). Pro editaci vyhledaného klienta nebo pro vytvoření nového slouží tlačítka v levé spodní části dialogového okna (2).

Print screen 016

Výuku konečně vytvoříte tak, že ji necháte klienta uhradit (1). Lze postupovat i alternativními scénáři, jako nechat výuku nezaplacenou, otevřít takto rozpracovanou objednávku a přidávat další produkty. Lze také provést pouze částečnou úhradu.

Print screen 017

Po zadání platby Mates začne generovat doklad k proběhlé platbě. Tiskový výstup je optimalizován pro termotiskárny s šířkou 80 mm. Jestliže takovouto tiskárnu nemáte připojenou (1), lze tisk nechat uložit do PDF, většina moderních prohlížečů to umožňuje.

Print screen 018

Fajn, nová výuka je vytvořená (1)!

Print screen 019

Výuky lze po plachtě různě přesouvat (1), (2). Mění se tak čas a instruktor. Stačí výuku chytit myší a přetáhnout ji na cílové místo.

Print screen 020 Print screen 021 Print screen 022

Lze provádět tzv. záměny výuk (1), (2). Opět přetažím myší zdrojové výuky na cílovou výuku.

Print screen 023 Print screen 024

Každá výuka existuje v kontextu nějaké objednávky. Pravým kliknutím myší na výuku vyvoláte kontextové menu (1). Zvolte Zobrazit objednávku.

Print screen 027

V levém panelu vedle plachty Mates nyní zobrazuje souhrn objednávky z pohledu lyžařské školy (nezobrazují se zde např. produkty půjčovny nebo prodeje zboží).

V souhrnu objednávky můžete změnit klienta nebo plátce objednávky.

Print screen 028

Print screen 029

V souhrnu objednávky Mates umožňuje na objednávku (která ještě nebyla uhrazena!) přidávat další produkty (1). K lyžařskému privátu tak lze např. přidat ještě výuka SNB či naopak (2).

Print screen 030

Každý produkt lyžařské školy se realizuje formou výukových bloků, které je potřeba rozplánovat na plachtě. Přidejte výukový blok k produktu kliknutím na tlačítko Přidat výuku (1). Tím se otevře dialogové okno, ve kterém lze údaje měnit napřímo nebo kliknutím do plachty (2) se automaticky nastaví čas a instruktor.

Print screen 031

Tímto způsobem zle přidat několik výukových bloků k jednomu produktu (1), (2).

Mates umožňuje na objednávku přidat i další druhy produktů - půčovna, prodej, aktivity. Klikněte na tlačítko “Otevřít” (3).

Print screen 033

Pro otevřenou objednávku Mates nyní zobrazuje v levém panelu (1) základná hlavičku objednávky - klient/plátce, stav objednávky, plus informace o vytvoření a příslušnosti k pobočce.

Produkty na objednávce lze rozkliknout a zobrazit jejich detailní. Kokrétně produkty lyžařské školy v detailu obsahují přehledevou mini-plachtu (3).

Na objednávku, která ještě nebla uhrazena lze z tohoto rozhraní přidávat libovolné produkty jakéhokoliv druhu.

Úhradu objednávky provedete kliknutím na tlačítko reprezentující formu platby (4).

Print screen 034

V levém panelu se krom základních informací (1) nachází tlačítko pro Rozplánování objednávky (2). Tím přejdete do zobrazení objednávky zároveň s plachtou určeného pro plánování produktů lyžařské školy.

Objednávku opustíte kliknutí na Zpět na přehled (3).

Print screen 035