Pokladní kniha a uzávěrky pokladny

Veškeré peněžní transkace jsou v Matesu zdokladovány a zaznamenýny do pokladní knihy. Z pokladních transakcí lze vytvářet uzávěrky pokladny.

Print screen 037