Přehled objednávek

Mates v přehled objednávek po kliknutí na objednávku (1) zobrazí její náhled. V náhledu jsou zrekapitulovány nejdůležitější informace (2) a k dispozici jsou ovládací tlačítka (3) především pro Otevření a Rozplánování objednávky.

Novou objednávku vytvoříte kliknutím na Nová objednávka (4).

Na obrazovku přehled objednávek se dostanete také kliknutím na Objednávky v hlavní navigaci v levé části stránky.

Přehled objednávek